شوراي هماهنگي ict خراسان رضوي

كارگزاران و پيمانكاران مخابرات روستايي ict

همایش مراکز مخابرات وآی سی تی خراسان رضوی

باعرض سلام وادب به اطلاع کلیه همکاران ومسئولین می رسانیم درمورخه ۲۴/۰۹/۹۰همایش کارگزاران مراکز مخابرات وآی سی تی روستایی خراسان رضوی بابرنامه ریزی شورای هماهنگی این قشر،به عنوان چهارمین همایش در شهرستان سبزوار باحضور حدود ۵۰۰نفر از کارگزاران مذکور ونمایندگان مجلس شورای اسلامی وفرمانداری شهرستان سبزوار ومدیران مخابرات وتامین اجتماعی ودیگرادارات درمحل حسینیه امام رضا سبزواربرگزار گردید که جادارد ازکلیه همکاران عزیزی که درسطح استان دعوت مارا پذیرفتند ودراین جلسه مهم شرکت نمودند وباالخص ازجناب دکتر محسنی وبروغنی نمایندگان مجلس ومعاونت محترم فرماندارسبزوار ومدیران مخابرات سبزواروجوین وجغتای ومدیران پست بانک وتامین اجتماعی تقدیر وتشکر به عمل آوریم ونیز ازشورای هماهنگی کارگزاران استان خراسان رضوی وبرادران بزرگوار اصغرنیا وشم آبادی وتاج مزینانی درشهرسبزوار به جهت کارمفیدشان کمال تشکرراداریم .قابل ذکراست که این همایش به جهت پیگیری اجرای مصوبه بیمه ونیز تعیین تکلیف این قشر از۲۱/۱۰/۸۸ به بعد وآینده وتسریع کارمهم بیمه برگزارگردید که کلیه مشکلات این قشر به اطلاع نمایندگان مجلس به طورشفاهی وکتبی رسید ونیز کلیه همکاران فرمهای درخواست عضویت دراین تعاونی کارگزارن مخابرات وآی سی تی روستایی خراسان رضوی را تکمیل وامضا نمودندتاانشاالله به زودی این مهم (شرکت تعاونی) محقق گردد تابدین وسیله بتوانیم درچهارچوب قانون وحمایت نمایندگان دلسوزمجلس ومسئولین محترم پیگیرحق وحقوقات ازدست رفته گذشته و آتی وایجادامنیت شغلی وجانی خودبه طورمنسجم وهماهنگ باشیم وبتوانیم مشکل معلق شده بیمه وآینده را فراهم آوریم .باشدکه این همایش دستاوردی برای هماهنگی دیگرهمکاران درتمام استانها باشد.ووظیفه میدانیم ازبرادران اجرایی درشورای هماهنگی ،هوشمند لکزیان وقربانزاده به جهت پیگیریهای مکررمشکلات این قشر کمال تقدیر وتشکرراداشته باشیم.ومازادبر مواردفوق درآمدزایی وایجادخدمات بیشتر برای دفاتر آی سی تی روستایی دراین جلسه بحث وبررسی گردید که نتیجه بر آن شد تابرای رسیدن به اهداف بلند این دفاتر همه مسئولین ونمایندگان حمایت کنند تاازطریق درگاه معین خدمات کلیه ادارات بدین دفاتر واگذار گرددتا درآمدی برای متصدیان این دفاتر باشد تابدین وسیله معیشتشان را بگذراننددرغیر این صورت وعدم امنیت شغلی وجانی از بابت پست بانک این مهم به چالش کشیده خواهدشد ومشکلاتی را به همراه خواهد داشت امید انکه مسئولین مربوطه با تعامل وچشم بصیرت مشکلات این قشر ودفاتررا رصد نمایند ودررفع آن مجدانه پیگیر باشند .

باتشکر شورای هماهنگی کارگزاران دفاتر مخابرات وآی سی تی خراسان رضوی

+ نوشته شده در  شنبه ۱۳۹۰/۰۹/۲۶ساعت ۸:۴۳ قبل از ظهر  توسط حسن قربانزاده   |